edubaza.pl
Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu we Wrocławiu
Al. Śląska 1
54-118 Wrocław
(Wjazd – brama A, Strefa E1 na Stadionie Wrocław)
Telefon: +48 664 042 240