edubaza.pl
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
al. Ignacego Jana Paderewskiego 35
51-612 Wrocław
tel. 71 347 3101, 71 347 3114